AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN

Voor farmaceutische producten voor mens, dier en plant die een vergunning vereisen voor het in de handel brengen, verlengt een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) de door het octrooi verleende beschermingsduur voor een periode van maximaal 5 jaar. Bovenop deze periode kan de beschermingsduur voor geneesmiddelen nog met 6 maanden verlengd worden wanneer deze geneesmiddelen een goedgekeurd plan voor pediatrisch onderzoek hebben voltooid. Deze verlenging van de exclusiviteit laat de farmaceutische industrie toe om hun onderzoeksinvesteringen te herwinnen.

Wij zijn een van de belangrijkste indieners van ABC-aanvragen in België.

 

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Bescherming

  • Uitwerken van een ABC-beschermingsstrategie op maat van uw specifieke situatie.
  • U vertegenwoordigen met betrekking tot de indiening, de verleningsprocedure en instandhouding van uw ABC(aanvraag) bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom.
  • Doorlopen van uw ABC-indiening en -verleningsprocedure in de andere Europese landen via ons netwerk van met zorg uitgekozen lokale agenten.