AUTEURSRECHT EN GERELATEERDE RECHTEN

Auteursrecht is de bescherming die wordt gegeven aan literaire, wetenschappelijke en artistieke werken, ongeacht de uitdrukkingsvorm (boeken, brochures en andere geschreven werken, conferenties, muzikale composities) die origineel zijn. Ook computerprogramma’s kunnen bescherming genieten op deze basis.

Vertolkingen door uitvoerende artiesten (acteurs, zangers, muzikanten, dansers), de eerste opname van een geluid of film (master) en radio- en televisie-uitzendingen worden eveneens beschermd door zogenoemde naburige rechten.

De bescherming van deze werken vereist geen registratie. Wij raden echter wel aan om bewijs te bewaren van de datum van creatie alsook van de inhoud van het voorwerp van bescherming.

Houders van bovengenoemde rechten kunnen verhinderen dat hun werk zonder hun toelating wordt gekopieerd, gewijzigd of vertaald, of nog dat het werk wordt meegedeeld aan het publiek (inclusief het publiceren op het internet).

 

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Bescherming

  • Uitwerken van een strategie om uw werk te beschermen
  • Samenstellen van een sterk dossier om de creatie van uw werk of de verkrijging van rechten te kunnen bewijzen
  • Nodige stappen ondernemen om de datum van creatie ontegensprekelijk vast te stellen
  • Adviseren over bescherming in het buitenland dankzij ons netwerk van geselecteerde partners

Verdediging

  • Ondernemen van maatregelen om piraterij te voorkomen
  • Verdediging van uw belangen in geval van een inbreuk van uw rechten

Economische optimalisatie

  • Onderhandelen en opstellen van contracten (overdracht van rechten, uitgave-overeenkomsten, licenties, distributie, enz.)