DOMEINNAMEN

Een domeinnaam is een naam die verwijst naar een IP adres en zo een plaats op het internet definieert. De website gelinkt aan een domeinnaam is de voornaamste toegangspoort tot en een belangrijk visitekaartje van een onderneming. Sinds de invoering van de gTLD’s zijn de uitdagingen voor merkhouders en houders van andere intellectuele eigendomsrechten om hun rechten te beschermen alleen maar groter geworden.

Wanneer uw merk onterecht werd geregistreerd als domeinnaam door een derde partij, kan (onder bepaalde omstandigheden) worden verzocht om een gedwongen overdracht van de domeinnaam. Deze procedure kan worden ingeleid voor de hiertoe bevoegde arbitrage-instellingen of rechtbanken.

 

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Bescherming

  • Uitwerken van de meest gepaste beschermingsstrategie en het verlenen van juridisch en commercieel advies
  • Doorlopen van de registratieprocedure van uw domeinnaam bij de autoriteiten
  • Beheren van uw domeinnaam portfolio

 

Verdediging

  • Bewaken van uw domeinnaam en/of van uw concurrenten teneinde een duidelijk beeld te verkrijgen van uw online omgeving
  • Verdedigen van uw belangen in geval van een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten door een domeinnaam van een derde
  • Verdedigen van uw belangen in alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures (ADR) met betrekking tot de gedwongen overdracht van domeinnamen

 

Economische optimalisatie

  • Onderhandelen en opstellen van contracten (overdracht van rechten, escrow, licenties, enz.)