KWEKERSRECHT

Nieuwe plantenrassen van alle botanische geslachten en soorten kunnen beschermd worden door een kwekersrecht. Een kwekersrecht wordt verleend wanneer het nieuwe plantenras (i) duidelijke onderscheidbaar is van alle andere al gekende variëteiten; (ii) homogeen is wat betreft de expressie van de eigenschappen die het nieuwe ras onderscheiden van de gekende rassen; en (iii) stabiel blijft in opeenvolgende generaties. Elk beschermd ras moet bovendien worden aangeduid met een geschikte rasbenaming. Deze rasbenaming is verschillend van de merknaam (zoals gebruikt in een catalogus), die op zijn beurt kan beschermd worden door middel van een merk. Het verkrijgen van een kwekersrecht vereist het indienen van een aanvraag in de gebieden waar bescherming gewenst is. De houder van een kwekersrecht heeft het recht om het gebruik of de exploitatie van het beschermde plantenras, met inbegrip van oogstmateriaal, te verbieden in die landen/regio’s waar het kwekersrecht van kracht is.

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Bescherming

  • Onderzoeken en evalueren van de nieuwheid en beschikbaarheid van het ras
  • Adviseren en begeleiden bij de studie van de vereisten voor het bekomen van een kwekersrecht
  • Uitwerken van een beschermingsstrategie voor het plantenras op maat van uw specifieke situatie en budget, via een kwekersrecht en/of merk.
  • U vertegenwoordigen met betrekking tot de indiening, de verleningsprocedure en instandhouding van uw kwekersrecht

 

Verdediging

  • Opvolgen van de verlening en de status van kwekersrechten van uw concurrenten
  • U technisch en juridisch bijstaan bij inbreuk, het opstellen van een ingebrekestelling en het voeren van onderhandelingen

 

Economische optimalisatie

  • Onderzoeken van de vrijheid van exploitatie van het nieuwe ras
  • Het onderhandelen over en opstellen van contracten (geheimhoudingsovereenkomsten, intentieverklaringen, licentie- en overdrachtsovereenkomsten, enz.) en het registreren van de licenties/overdrachten.