OCTROOIEN 

Office Kirkpatrick is, vanaf heden, geregistreerd als gemachtigde betreffende subsidies, die worden toegekend door het Waals Gewest, betreffende het beschermen van uw Intellectuele Eigendom

Een octrooi beschermt een nieuwe en inventieve uitvinding in elke tak van de industrie, met inbegrip van de landbouw. De uitvinding moet een duidelijk en concreet technisch karakter hebben en kan betrekking hebben op een nieuw product, een nieuw proces en/of een nieuwe toepassing.

Het verkrijgen van een octrooi vereist het indienen van een octrooiaanvraag in de gebieden waar octrooibescherming gewenst is.

Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om het gebruik of de exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding te verbieden aan derden. Daarnaast draagt een octrooi ook bij aan het opwaarderen van de “Onderzoek & Ontwikkeling”-inspanningen, zoals bijvoorbeeld door het genereren van inkomsten door het in licentie geven of verkopen van het octrooi, of door het aantrekken van investeerders.

 

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Bescherming

 • Onderzoeken van de stand der techniek en evalueren van de octrooieerbaarheid van de uitvinding op basis van deze informatie.
 • Uitwerken van een beschermingsstrategie op maat van uw specifieke situatie en budget.
 • Opstellen van de octrooiaanvraag op basis van een grondig inzicht in het relevante technologiedomein en uw exploitatieplannen.
 • U vertegenwoordigen met betrekking tot de indiening, de verleningsprocedure en instandhouding van uw octrooi(aanvrage) bij de DIE, EOB en WIPO.
 • Doorlopen van octrooiprocedures in het buitenland via ons netwerk van met zorg uitgekozen lokale agenten.

 

Verdediging

 • Opvolgen van de octrooien en octrooiaanvragen van uw concurrenten, hun geldigheid beoordelen en uitwerken van een verdedgingsstrategie
 • Verdedigen van uw belangen in geval van oppositie
 • U technisch en juridisch bijstaan bij inbreuk, het opstellen van een ingebrekestelling en het voeren van onderhandelingen

 

Economische optimalisatie

 • Onderzoeken van de vrijheid van exploitatie van de uitvinding
 • Bewaken en optimaliseren van uw octrooiportefeuille: identificeren en evalueren van uw intellectuele eigendomsrechten (“audit & due diligence”)
 • Het onderhandelen over en opstellen van allerhande contracten (geheimhoudingsovereenkomsten, intentieverklaringen, licentie- en overdrachtsovereenkomsten, enz.) en het registreren van de licenties/overdrachten.
 • Het regelmatig opvolgen van de octrooiactiviteiten in een bepaald technologisch domein om zo een diepgaande kennis te verwerven van de activiteiten van uw concurrenten en commerciële partners inzake innovatie en intellectuele eigendomsrechten (“IP Watch”)
 • Het uitvoeren van een diepgaande analyse van de stand van de techniek in uw technisch vakgebied en het identificeren van de grote tendensen en technisch/commerciële opportuniteiten in dit vakgebied om uw O&O te ondersteunen en te sturen (“IP Landscaping”)