tree

Kirkpatrick is een team gemotiveerde en bekwame medewerkers, die klaarstaan om u te assisteren in al uw IE-gerelateerde zaken.

Onze meertalige merk- en octrooigemachtigden zijn bevoegd zijn om klanten te vertegenwoordigen voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM), het Europees Octrooi Bureau (EOB), de wereldorganisatie voor Intellectuele eigendom (WIPO) en het Franse Instituut voor Industriële Eigendom (INPI). Onze IP-specialisten worden bijgestaan door ervaren paralegals en administratief ondersteunend personeel.